Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Δ.Σ. 2016-2017
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθερίου Παναγιώτης
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βύρλα Γεωργία
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ράπτη Κυριακή
  • ΤΑΜΙΑΣ: Ανανιάδου Αντωνία
  • ΜΕΛΟΣ: Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης
Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια
1961-1962 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ρούπας Κων/νος ΜΕΛΗ:Σαλής Χαράλαμπος,Τριανταφύλλου Κων/νος,Σάκκας Ιωάννης,Τσολάκης Σταμάτιος
1962-1963ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσολάκης Σταμάτιος(Τριανταφύλλου Κων/νος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριανταφύλλου Κων/νος (Συριοπούλου Κων/να)ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Μαστροκώστας Βλάσιος ΤΑΜΙΑΣ: Κέκης ΔημήτριοςΜΕΛΟΣ:Συριοπούλου Κων/να( Λάμπρου Σταύρος)
1963-1964 ΠΡΟΕΔΡΟ Σ: Κατσόγιαννος Βασίλειος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Τριανταφύλλου Κων/νος(Ρέτσας Παναγιώτης)ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαστροκώστας Βλάσιος ΤΑΜΙΑΣ:Λάμπρου Σταύρος ΜΕΛΟΣ: Ρέτσας Παναγιώτης(Τσαλαπάτης Ευστράτιος)
1964-1965 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Κατσόγιαννος Βασίλειος(Σάκκας Ιωάννης) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :    Σάκκας Ιωάννης(Αλούκος Ευάγγελος) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    Κυριαζή Αγγελική ΤΑΜΙΑΣ:  Σαλής Χαράλαμπος ΜΕΛΟΣ:  Αλούκος Ευάγγελος(Κέκης Δημήτρης)
1965-1966 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :    Αλούκος Ευάγγελος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :    Σάκκας Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    Γιαννιάς Θεόδωρος ΤΑΜΙΑΣ:    Σαλής Χαράλαμπος ΜΕΛΟΣ : Κέκης Δημήτριος
1966  -1967 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αϊδίνης Θωμάς ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ρέτσας Παναγιώτης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Γιαννιάς Θεόδωρος ΤΑΜΙΑΣ :  Κέκης Δημήτριος ΜΕΛΟΣ: Μαχαίρας Αντώνιος
1967 -1968 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αϊδίνης Θωμάς ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ρέτσας Παναγιώτης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιαννιάς Θεόδωρος ΤΑΜΙΑΣ :  Κέκης Δημήτριος ΜΕΛΟΣ: Μαχαίρας Αντώνιος
1968  -1969 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αδάμης Βασίλειος(Μαχαίρας Αντώνιος) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάστορης Αναστάσιος(Φωτιάς Δημήτριος) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Φωτιάς Δημήτριος(Αδάμης Βασίλειος) ΤΑΜΙΑΣ : Κέκης Δημήτριος ΜΕΛΟΣ : Μαχαίρας Αντώνιος(Μάστορης  Αναστάσιος)
1969  -1970 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλούκος Ευάγγελος(Ρέτσας Παναγιώτης) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρέτσας Παναγιώτης(Κέκης Γρηγόριος) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Βογιατζής Γεώργιος ΤΑΜΙΑΣ : Κέκης Δημήτριος(Ταουσάνης Γεώργιος) ΜΕΛΟΣ: Ταουσάνης Γεώργιος(Κέκης Δημήτρης)
1970  -1971 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρέτσας Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :  Βογιατζής Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσαλαπάτης Ευστράτιος ΤΑΜΙΑΣ : Ταουσάνης Γεώργιος(Κέκης Δημήτριος) ΜΕΛΟΣ: Λάγιος Δημήτριος
1971 -1972 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσάφος Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάτσαλης Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαλέξης Γεώργιος(Φωτιάς Δημήτριος)ΤΑΜΙΑΣ:Βογιατζής Γεώργιος ΜΕΛΟΣ: Κεχρής Γεώργιος
1972  -1973 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύκος Αθάνασιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :    Κέκης Γρηγόριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Φωτιάς Δημήτριος ΤΑΜΙΑΣ: Μαχαίρας Αντώνιος ΜΕΛΟΣ : Ρέτσας Παναγιώτης
1973  -1974 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτιάς Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :   Κέκης Γρηγόριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :    Μπούσουλα Ελένη ΤΑΜΙΑΣ : Γιάκος Θεόφιλος ΜΕΛΟΣ : Πάτσαλης Γεώργιος(Λύκος Αθανάσιος)
1974 -1975 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύκος Αθανάσιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :    Φωτιάς Δημήτριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Βογιατζής Γεώργιος ΤΑΜΙΑΣ : Μαχαίρας Αντώνιος ΜΕΛΟΣ :  Καραμέτος Γεώργιος
1975 -1976 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Βογιατζής Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζάκας Κων/νος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καραμέτος Γεώργιος ΤΑΜΙΑΣ: Γιάκος Θεόδωρος ΜΕΛΟΣ:    Σιταρά Φωτεινή
1976  -1977 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ορφανός Ευάγγελος    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Νάτσης Ευάγγελος ΤΑΜΙΑΣ : Βογιατζής Γεώργιος ΜΕΛΗ: Γιάκος Θεόφιλος Ζαχαριουδάκη Στυλιανή
1977  -1978 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Βογιατζής Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :   Γιαννιάς Θεόδωρος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νάτσης Ευάγγελος ΤΑΜΙΑΣ: Ορφανός Ευάγγελος ΜΕΛΟΣ: Καραμέτος Γεώργιος(Μαργώνης Κων/νος)
1978  -1979 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάτσης Ευάγγελος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γανωτή Μαρία ΤΑΜΙΑΣ: Σκεντέρης Γεώργιος ΜΕΛΗ : Κουκούτσης Χαράλαμπος Μαργώνης Κων/νος
1979  -1980 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρέτσας Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητρίου Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Γιαννιάς Θεόδωρος ΤΑΜΙΑΣ: Σκεντέρης Γεώργιος ΜΕΛΟΣ : Μπουγιούκος Ιωάννης
1980  -1981 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Γιαννοπούλου Πηνελόπη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Γιαννιάς Θεόδωρος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δημητρίου Ιωάννης ΤΑΜΙΑΣ : Ορφανός Ευάγγελος ΜΕΛΟΣ: Ρέτσας Παναγιώτης
1981  -1982 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Γιαννιάς Θεόδωρος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος(Κυρίζογλου Γεώργιος) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Χρήστου Σπυρίδων ΤΑΜΙΑΣ: Δημητρίου Ιωάννης( Κούτρας Βασίλειος) ΜΕΛΟΣ:  Ορφανός Ευάγγελος
1982  -1983 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πλάτανος Αθανάσιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : (Κορδόση Αλεξάνδρα) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίζογλου Γεώργιος ΤΑΜΙΑΣ: Κούτρας Βασίλειος ΜΕΛΗ:  Γιαννιάς Θεόδωρος Χρήστου Σπυρίδων ( Μπινιάρης Ελευθέριος)
1983  -1984 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πετράκης Βασίλειος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Γιαννιάς Θεόδωρος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιαννιάς Θεόδωρος( Κανάβας Βασίλειος) ΤΑΜΙΑΣ: Κουρτίνος Λάζαρος( Νταλώσης Ιωάννης) ΜΕΛΗ: Σκεντέρης Γεώργιος ( Κούτρας Βασίλειος)
1984  -1985 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σκεντέρης Γεώργιος  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Νταλώσης Ιωάννης ΤΑΜΙΑΣ : Κούτρας Βασίλειος ΜΕΛΗ: Τσακνάκης Γεώργιος( Τσούπης Παναγιώτης) Πουρνάρας Γεώργιος
1985  -1986 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσακνάκης Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσακνάκη  Ζωή ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κληματσίδα Αναστασία ΤΑΜΙΑΣ : Μακρυνιώτης Κων/νος ΜΕΛΟΣ : Ράπτου Μαρία
1986  -1987 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Μακρυνιώτης Κων/νος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Παλαιολόγος Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαντέλος Θωμάς ΤΑΜΙΑΣ : Στιμαγκιώτης Τάσος ΜΕΛΟΣ : Κεφαλά Άννα
1987  -1988 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σκεντέρης Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γκόγκα Μαρία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Χατζάκη Μαρία ( Νταλώσης Ιωάννης) ΤΑΜΙΑΣ: Κεφαλά Άννα ΜΕΛΟΣ : Νταλώσης Ιωάννης
1988  -1989 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μωραϊτης  Σωτήριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γαλάνη Μαρία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σαντελούδης Νικόλαος ΤΑΜΙΑΣ : Στασινός Στέφανος ΜΕΛΟΣ : Σπανός Ισίδωρος
1989 -1990 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοχαράκης Σταύρος(Τσακνάκης Γεώργιος) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :ΜαλαματάςΚων/νος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γαλάνη Μαρία ( Μαστέλλος Βασίλειος)ΤΑΜΙΑΣ:Τσακνάκης Γεώργιος ΜΕΛΟΣ: Ορφανός Ευάγγελος
1990  -1991 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Σκεντέρης Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κορδόση Αλεξάνδρα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Φράγκος Σωτήριος ΤΑΜΙΑΣ: Τσίγκρος Γεώργιος ΜΕΛΟΣ : Νταλώσης Ιωάννης
1991  -1992 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ημέλλου Όλγα( Κολούτσος Νικόλαος) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Κολούτσος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλατζής Δημήτριος( Μπουρέλος Παναγιώτης) ΤΑΜΙΑΣ :  Μπουρέλος Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ : Αστερίου Δημήτριος
1992  -1993 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κατσικάτσος Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσακνάκης Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μιχαηλίδου Βασιλική ( Παπατρέχας Ιωάννης) ΤΑΜΙΑΣ:  Γιάμπαστος Βασίλειος( Τσακνάκης Γεώργιος) ΜΕΛΟΣ :  Παπατρέχας Ιωάννης
1993  -1994 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :  Κατσικάτσος Δημήτριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δημητρακοπούλου Βασιλική ΤΑΜΙΑΣ : Μπατζάκης Θωμάς ΜΕΛΟΣ :  Θωμά Αρετή
1994  -1995 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλέκος Θωμάς ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λιάπης Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Δημητρακοπούλου Βασιλική ΤΑΜΙΑΣ : Κορδόση Αλεξάνδρα ΜΕΛΟΣ : Διδασκάλου Θεανώ ( Νταλώσης Ιωάννης)
1995  -1996 ΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Τσιός Δημήτριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπουρέλος Παναγιώτης ΤΑΜΙΑΣ : Φράγκος Σωτήριος ΜΕΛΟΣ :  Νανούσης Μιχαήλ
1996 -1997 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Πηλιχού Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σακκά Αλεξάνδρα ΤΑΜΙΑΣ : Νανούσης Μιχαήλ
ΜΕΛΟΣ : Σπηλιόπουλος Κων/νος
1997  -1998 ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Τσακνάκης Γεώργιος  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ρούσα Νικολέτα ΤΑΜΙΑΣ : Νανούσης Μιχαήλ ΜΕΛΟΣ: Καραστέργιος Γεώργιος
1998  -1999 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπεκιάρης Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ρούσα Νικολέτα ΤΑΜΙΑΣ : Νανούσης Μιχαήλ ΜΕΛΟΣ : Σκεντέρης Γεώργιος( Οικονόμου Μιλτιάδης)
1999  -2000 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπεκιάρης Γεώργιος( Νταλώσης Ιωάννης) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νταλώσης Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πετροπούλου Καλλιόπη ( Καλούδη Ευδοξία) ΤΑΜΙΑΣ : Νανούσης Μιχαήλ ΜΕΛΟΣ : Καραστέργιος Γεώργιος
2000  -2001 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καραστέργιος Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καλούδη Ευδοξία ΤΑΜΙΑΣ : Ελευθερίου Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ : Καλαντζή Μαρία
2001 - 2002 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπεκιάρης Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Παναγιώτου Ελένη ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Πετροπούλου Καλλιόπη ΤΑΜΙΑΣ:   Ελευθερίου Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ :   Βοϊνιάδης Γεώργιος ( Σκεντέρης Γεώργιος)
2002 - 2003 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλούδη Ευδοξία ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νταλώσης Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κώτη Δέσποινα ΤΑΜΙΑΣ: Θεοδωρίδου ΜαρίαΜΕΛΟΣ: Καλαντζή Μαρία
2003 - 2004 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλούδη Ευδοξία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δημουλά Ασπασία ΤΑΜΙΑΣ : Χατζηϊωάννου Στέργιος ( Σταμούλη Χρυσούλα ) ΜΕΛΟΣ : Τσακνάκης Γεώργιος
2004 - 2005 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νταλώσης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λιναρδάτος Γεράσιμος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καλούδη Ευδοξία ( Σταμούλη Χρυσούλα ) ΤΑΜΙΑΣ : Ελευθερίου Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ : Τσαρούχας Ιωάννης
2005-2006 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Τσαρούχης Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσαπράζη Αθηνά ΤΑΜΙΑΣ :Σταμούλη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ : Χατζόπουλος Δημήτρης
2006-2007 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Χατζόπουλος Δημήτρης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσαπράζη Αθηνά ΤΑΜΙΑΣ :Σταμούλη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ : Χασάπογλου Κώστας
2007-2008 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Τσαπράζη Αθηνά ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τζαναβάρη Βελισσαρία ΤΑΜΙΑΣ :Σταμούλη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ : Φιλοδήμας Γεώργιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Παπαγεωργίου Κυριακή, Κυλιτζίδου Αθηνά, Ιακωβίδου Ελπίδα
2008-2009 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Αστερίου Δημήτριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τζαναβάρη ΒελισσαρίαΤΑΜΙΑΣ :Σταμούλη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ : Σκοπελίτη Μαρία ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Καλλέργη Μαρία, Ράπτη Κυριακή
2009-2010 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Τσαρούχης Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τζαναβάρη Βελισσαρία ΤΑΜΙΑΣ :Σταμούλη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ : Σκοπελίτη Μαρία ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Καλλέργη Μαρία, Ράπτη Κυριακή ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΡΩΝ : Αστερίου Δημήτριος
     2010-2011ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Αστερίου Δημήτριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τζαναβάρη Βελισσαρία ΤΑΜΙΑΣ :Σταμούλη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ : Νίκος  Παπαδημητρίου ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  Βύρλα Γεωργία
    2011-2012ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταμούλη Χρυσούλα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καλογήρου Ολυμπία ΤΑΜΙΑΣ : Πινακούλα Φωτεινή ΜΕΛΟΣ:Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  Τζαναβάρη Χρυσούλα
    2012-2013ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραγιάννη Αναστασία ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βύρλα Γεωργία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δουλγέρογλου Ευφροσύνη ΤΑΜΙΑΣ : Τζαναβάρη Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ:Χαϊδεμένος  Αθανάσιος ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΡΩΝ:  Κούκα Φιλοθέη

   2013-2014ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαδημητρίου Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ράπτη Κυριακή ΤΑΜΙΑΣ : Δήμας Γεώργιος ΜΕΛΟΣ:Παπαγεωργίου Κυριακή ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΡΩΝ:  Εξάρχου Ανδρονίκη ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ιωαννίδου Ειρήνη
  2014-2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκοπελίτη Μαρία,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκιαούρη Ελένη,ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Πλακιά Ηρώ,
ΤΑΜΙΑΣ:  Ζαραμπούτη Αρίστη, ΜΕΛΟΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερίου Παναγιώτης,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :  Κεφαλά Άννα
 2015-2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηλιοδρομίτης Αναστάσιος,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσολάκη Σοφία,ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Δεμερτζή Ελένη,
ΤΑΜΙΑΣ:  Διακάκη Σπυριδούλα, ΜΕΛΟΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Τσιαπλές Νικόλαος

2016-2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθερίου Παναγιώτης,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βύρλα Γεωργία, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ράπτη Κυριακή,
ΤΑΜΙΑΣ:  Ανανιάδου Αντωνία, ΜΕΛΟΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης
2017-2018:
 Πρόεδρος: Αντωνία Ανανιάδου, Αντιπρόεδρος:Άννα Μαυρουδή,Γραμματέας: Μαρία Σκοπελίτη,
 Ταμίας: Σοφία Τσολάκη,Υπεύθυνη Ιστοσελίδας: Γεωργία Βίρλα,Μέλος: Ελένη Γκιαούρη
2018-2019:  Πρόεδρος:Ελευθερίου Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος:Γκιαούρη Ελένη,Γραμματέας:Βύρλα Γεωργία, Ταμίας:Σταμούλη Χρυσούλα,
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας & Δημοσίων Σχέσεων: Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης,Μέλος :Σκοπελίτη Μαρία