ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ!

Αγαπητοί συνάδελφοι, 


Προκειμένου να σας χορηγηθεί η κάρτα   ελευθέρας 

εισόδου για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς 

χώρους του κράτους, παρακαλείσθε να αποστείλετε 

μία πρόσφατη φωτογραφία σας πίσω από την οποία 

θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με 

ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, όπως 

αναγράφεται και στην αστυνομική σας ταυτότητα.Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σας αποσταλούν 

στα σχολεία στα οποία υπηρετείτε.