ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσα σχολεία επιθυμούν να αναρτούν τις εκπαιδευτικές τους 

δράσεις καθώς και τις εκδηλώσεις τους μέσω της ιστοσελίδας 

μας, μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο της 

ιστοσελίδας κ. Αθανάσιο Χαϊδεμένο (τηλ. 22240-

22363).