Κρίση και Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών


Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας με την αρ. 45/6-9-2011 Πράξη διορθώνει τη με αρ. 44/5-9-2011 Πράξη ως προς την "Κρίση και Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών".
Επίσης πραγματοποιεί Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑ (Δασκάλων και Νηπιαγωγών) και Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών, Μουσικής και Θεατρικών Σπουδών).


Πράξη 45/6-9-2011