Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών λόγω Λειτουργικής Υπεραριθμίας

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών λόγω Λειτουργικής Υπεραριθμίας (πατήστε εδώ) 


Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν χωρίς δήλωση τους έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης μέχρι την Τρίτη  6/9/2011 και ώρα 12:00.