ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΜΑ: “ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.”Για την κάλυψη των κενών θέσεων που απέμειναν μετά τη διαδικασία τοποθέτησης Διευθυντών, το συμβούλιο επιλογής καλεί τους Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων Εύβοιας που δεν τοποθετήθηκαν να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης έως και 26/08/2011 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.

Κενές θέσεις διευθυντών που απέμειναν : 1) 4/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη
                                                                   2) 4/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αποστόλων