Υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Εύβοιας από 17-8-2011 έως και 24-8-2011


Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιό μας , υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Εύβοιας μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, από 17-8-2011 έως και 24-8-2011.


   Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε άλλα ΠΥΣΠΕ και θα αποσπαστούν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το Σχολικό Έτος 2011-12 μπορούν να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και 24-8-2011, αφού βέβαια  θα έχουν ανακοινωθεί ως τότε οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ από το Υπουργείο Παιδείας.