Τακτική Γενική Συνέλευση - Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016


Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 12/10/2016 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 9:00 π.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης: 
 
    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
    Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
    Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων. 
     Απολογισμός οικονομικών πεπραγμένων. 
       Ενημέρωση από τους αιρετούς του ΠΥΣΠΕ.
       Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

           

   Υπενθυμίζουμε ότι όσοι υπηρετούν σε σχολεία της περιφέρειας Καρύστου είναι αυτοδικαίως μέλη του Συλλόγου μας.
Όσοι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση της άδεια αυτής είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε εργασίες της συνέλευσης.
Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραμείνουν στις Σχολικές τους Μονάδες για εκτέλεση του Ωρολόγιου Προγράμματος.


Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει αδαπάνως για το Δημόσιο. 
Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. μπορούν να σταλούν στο φαξ του Συλλόγου (22240-41240) μέχρι και την Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 6 μμ.
         ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.