Τακτική Γενική Συνέλευση


H  Τακτική  Γενική Συνέλευση  του  Συλλόγου  μας  θα  πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 5  Ιουνίου  2008 και ώρα 9.00 π. μ., στο  1ο  Δημοτικό  Σχολείο  Καρύστου. Σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε. σε αυτή την Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει η ανάδειξη των αντιπροσώπων των συλλόγων για τα επόμενα δύο (2) χρόνια στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου. Ο σύλλογος μας εκλέγει έναν αντιπρόσωπο (σύμφωνα με τον αριθμό των μελών του). Η αίτηση μπορεί να σταλεί στα γραφεία του συλλόγου μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013.
            Υπενθυμίζουμε ότι την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρέχεται συνδικαλιστική άδεια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας για να συμμετάσχουν στις εργασίες, οπότε η παρουσία μας είναι υποχρεωτική.


ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καραγιάννη Αναστασία                                                Δουλγέρογλου Ευφροσύνη