«Να μην περάσουν τα μέτρα»

Αρ. Πρωτ:1515 Αθήνα 31/10/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. ΑΔΕΔΥ
3. Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Να μην περάσουν τα μέτρα»
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του:
  • Την κρισιμότητα της περιόδου για το μέλλον των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  • Τη διαρκή βάρβαρη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι την τελευταία τριετία, μια επίθεση που έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους άνεργους και έχει εξαθλιώσει τις ζωές όσων ακόμη εργάζονται.
  • Την ανάγκη αγωνιστικής συμπόρευσης του συνόλου των εργαζομένων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
  • Τις μέχρι τώρα αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αλλά και τα συμπεράσματα από τις περιφερειακές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη περίοδο
Αποφασίζει
  • Να καλέσει την ΑΔΕΔΥ σε δυνάμωμα του αγώνα με κήρυξη πολυήμερων - επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων και δράσεων για να μην περάσουν τα μέτρα.
  • Να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αγωνιστικού μετώπου των εργαζομένων.
  • Να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα κοινωνικά αγαθά της Παιδείας και της Υγείας αλλά και το σύνολο των κατακτήσεων του λαού.
  • Να συνεχίσει τον αγώνα, ακόμη και στην περίπτωση που ψηφιστούν τα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή τους.
  • Να καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση και συμμετοχή στους αγώνες της επόμενης περιόδου, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν από τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ