Ελλείψεις εκπαιδευτικών Π.Ε.Αθήνα  1/9/2011
Αρ. Πρωτ:  101

                                                                                   Προς
                                                1. Τους Αιρετούς των ΠΥΣΠΕ
                                                                2. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων εκπ/κών Π.Ε.
Θέμα: Ελλείψεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,
Παρακαλούμε να αποστείλετε στη ΔΟΕ με fax, το αργότερο μέχρι τις 9 Σεπτέμβρη  2011 τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν στο ΠΥΣΠΕ ευθύνης σας, συμπληρώνοντας το έντυπο που σας επισυνάπτουμε. ( FAX ΔΟΕ: 2103231977, 2103312760, 2103238981).
Το σχετικό έντυπο καταγγραφής σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ευθύνη αποστολής του εντύπου την αναλαμβάνουν  τα Δ.Σ. των Συλλόγων, σε συνεργασία με τους αιρετούς, επειδή σε πάρα πολλά ΠΥΣΠΕ λειτουργούν περισσότεροι του ενός Σύλλογοι