Μισθοδοσία Γραφείων Π.Ε. Εύβοιας μέσω Ε.Α.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι η Μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2011 για το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Γραφείο Π.Ε. Εύβοιας θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτικά από το Γραφείο Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας και θα υποβληθεί ένα αρχείο xml για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους των παραπάνω Γραφείων.