Ενημερωτική συνάντηση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων


Ο Διευθυντής Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας καλεί σε ενημερωτική συνάντηση τους Διευθυντές-ντριες των Δημοτικών Σχολείων της Εύβοιας την Πέμπτη 08-09-2011 και ώρα 09.00 π.μ. στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Χαϊνά 93).
Η συνάντηση αφορά σε θέματα ενημέρωσης για την πληρέστερη και αρτιότερη οργάνωση λειτουργίας των σχολείων κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.