Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων Διευθυντών Π.Ε. Εύβοιας μέχρι τις 08/ 08 / 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:30 μ.μ.

                                                                                                         « Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων Διευθυντών Π.Ε. Εύβοιας». 

Σχετ: Το με αρ. πρωτ.75451β/Δ2/4-8-2011, Ανακοινοποίηση στο ορθό 5-8-2011, έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Καλούνται  να υποβάλουν δήλωση - αν επιθυμούν-  μέχρι τις 08/ 08 / 2011,

ημέρα  Δευτέρα και ώρα  02:30 μ.μ.


http://dipe.eyv.sch.gr/