Υποβολή δηλώσεων προτιμήσεων τοποθέτησης Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας: από 21/7/2011 έως 25/7/2011

Α) Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτιμήσεων τοποθέτησης Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας: από 21/7/2011 έως 25/7/2011, ώρα 14:30. Η δήλωση προτιμήσεων για σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και ΣΜΕΑΕ μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 85 προτιμήσεις και υποβάλλεται στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας.

Β) Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του αξιολογικού πίνακα Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας: από 21/7/2011 έως 25/7/2011, ώρα 14:30.